[ CentOS-7 ] [ MariaDB インストール ] [ MariaDB 設定 ]

MariaDB(MySQL)

MariaDB(MySQL) 仕様

CentOS-7 からは、MySQL が MariaDB に変更になりました。

バージョン

 • 5.5.41

インストール・設定 方法

 • RPMファイルを rpmコマンドでインストールする。

MariaDB パス

 • /usr/bin/mysql

設定ファイル

 • /etc/my.cnf
 • /etc/my.cnf.d/server.cnf

MariaDB データベースディレクトリのパス

 • /var/lib/mysql

MariaDB 起動・停止

##■ 起動
[root@localhost ~]# systemctl start mariadb.service
[root@localhost ~]#

##■ 停止
[root@localhost ~]# systemctl stop mariadb.service
[root@localhost ~]#

##■ 再起動
[root@localhost ~]# systemctl restart mariadb.service
[root@localhost ~]#

##■ 状態確認
[root@localhost ~]# systemctl status mariadb.service
[root@localhost ~]#

インストールしたパッケージ

 • MariaDB 本体
  • mariadb-libs-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/mariadb-libs-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm

  • mariadb-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/mariadb-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm

  • mariadb-devel-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/mariadb-devel-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm

  • mariadb-server-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/mariadb-server-5.5.41-2.el7_0.x86_64.rpm

 • PHP用 MariaDB(MySQL)モジュール
  • php-mysql-5.4.16-23.el7_0.3.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/php-mysql-5.4.16-23.el7_0.3.x86_64.rpm

 • 依存パッケージ
  • keyutils-libs-devel-1.5.8-3.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/keyutils-libs-devel-1.5.8-3.el7.x86_64.rpm

  • libcom_err-devel-1.42.9-7.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/libcom_err-devel-1.42.9-7.el7.x86_64.rpm

  • libsepol-devel-2.1.9-3.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/libsepol-devel-2.1.9-3.el7.x86_64.rpm

  • libselinux-devel-2.2.2-6.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/libselinux-devel-2.2.2-6.el7.x86_64.rpm

  • libverto-devel-0.2.5-4.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/libverto-devel-0.2.5-4.el7.x86_64.rpm

  • krb5-devel-1.12.2-14.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/krb5-devel-1.12.2-14.el7.x86_64.rpm

  • zlib-devel-1.2.7-13.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/zlib-devel-1.2.7-13.el7.x86_64.rpm

  • perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-Compress-Raw-Bzip2-2.061-3.el7.x86_64.rpm

  • perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-Compress-Raw-Zlib-2.061-4.el7.x86_64.rpm

  • perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-IO-Compress-2.061-2.el7.noarch.rpm

  • perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-Net-Daemon-0.48-5.el7.noarch.rpm

  • perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-PlRPC-0.2020-14.el7.noarch.rpm

  • perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-DBI-1.627-4.el7.x86_64.rpm

  • perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/perl-DBD-MySQL-4.023-5.el7.x86_64.rpm

  • openssl-devel-1.0.1e-42.el7.x86_64.rpm
   ftp://ftp.riken.jp/pub/Linux/centos/7/os/x86_64/Packages/openssl-devel-1.0.1e-42.el7.x86_64.rpm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-06-19 (日) 15:37:14 (976d)